Handig overzicht met alle SIP Response codes (statuscode)

Reading time: 3 minutes (627) words

Het SIP protocol voor VoIP gesprekken heeft statuscodes waarmee wordt aangegeven hoe het SIP-verkeer verloopt. Een statuscode geeft je erg veel nuttige informatie over de situatie en kan erg handig zijn bijvoorbeeld als een SIP-verbinding niet succesvol verloopt. Deze codes komen voor een deel overeen met de HTTP-statuscodes. Hieronder een overzicht van deze codes.

Rinse Boorsma

Planning & Communication

2022-11-04 08:39:04

Toelichting categorieën statuscodes

1xx Informatief

Request werd ontvangen en de verwerking ervan is bezig.

2xx Succes

Request werd met succes ondernomen, begrepen en werd ook goedgekeurd.

3xx Redirection

Verdere actie moet worden ondernomen om de request te kunnen voltooien. Dergelijke responses geven informatie in verband met de nieuwe locatie van de gebruiker of over alternatieve services die kunnen worden gebruikt.

4xx Client error

Een probleem met de client: de apparatuur bij de beller/gebelde. Hetzelfde verzoek kan niet opnieuw doorgestuurd worden zonder dat eerst wijzigingen zijn aangebracht.

5xx Server Failure

Een probleem veroorzaakt door de telefooncentrale / service / gateways. De server slaagde er niet in om een geldige request uit te voeren.

6xx Global failure

De request kan op geen enkele server worden uitgevoerd.

code 1xx - informatief

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

code 2xx - succes

 • 200 OK

code 3xx - redirection

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

code 4xx - client error

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized
 • 402 Payment Required
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (nummer niet herkend/incompleet)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timed Out (gebelde neemt niet aan of zijn apparatuur gaat niet over)
 • 410 Gone
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request – URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Type
 • 420 Bad Extension
 • 421 Extension Required
 • 422 SessionTimerTooSmal
 • 423 Interval Too Brief
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete (gebelde nummer niet compleet)
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here (apparatuur gebelde partij in gesprek)
 • 487 Request Terminated (gebelde antwoordt niet/ eindigt gesprek)
 • 488 Not Acceptable Here
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable

code 5xx - server failure

 • 500 Server Internal Error (fout bij opzetten gesprek, probeer nogmaals)
 • 501 Not Implemented
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable (provider gebelde partij niet beschikbaar, probeer opnieuw)
 • 504 Server Time – out
 • 505 Version Not Supported
 • 513 Message Too Large

code 6xx - global failure

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Per dag aanvragen en stopzetten

24/7 zelf je telefonie beheren via de online beheeromgeving

Open, eerlijke en persoonlijke benadering

Geen langlopende contracten of kleine lettertjes

Maatwerk oplossingen voor optimale bereikbaarheid

Eigen platform met een betrouwbaar netwerk